Clean Body - Brengt uw cellen weer tot leven!

De weldadige effecten van :

- Eliminatie van toxines en gifstoffen zonder de uitscheidingsorganen te belasten;
- Chelatie van zware metalen
- Stimulering van het immuunsysteem
- Hersteld evenwicht tussen zuren en basen
- Wellnessgevoel
- Energieboost

De Clean Body kit :

- Een elektrolysestroomgenerator die voldoet aan de medische normen om alle elektrocutiegevaar te vermijden en die op grote, groene led's de stroomsterkte en het tijdverloop weergeeft
- Ergononische plastic kuip voor het baden van de voeten
- Elektroden en stroomkabels
- Plastic zakken ter bescherming van de kuip
- Een fles ontsmettend en reinigend middel voor het onderhoud van de elektroden

De behandeling wordt afgeraden in geval van :

- gebruik van een hartstimulator
- gevaar voor epileptische aanvallen
- zwangerschap of borstvoeding
- diabetes
- wonden aan de voeten

Indien u twijfelt, vraag dan raad aan uw arts.

Clean Body vervangt in geen geval een medische behandeling!

Een revolutionair bad
dat uw lichaam ontgift en het evenwicht herstelt.

Waarom uw lichaam moet worden ontgift ?

"De diepliggende, algemene en enige oorzaak van ziekten is de vervuiling van het lichaam"(Fundamenteel aforisme van de natuurgenees-kunde, geciteerd door Christopher Vasey in “"Manuel de détoxication"”, uitg. Jouvence, 1992)

Historiek :

Nadat was gebleken dat personen die aan zee langs de golven kuierden, zich opmerkelijk beter voelden, zou een studie hebben aangetoond dat deze personen minder toxines en gifstoffen in hun lichaam hadden omdat die door middel van osmose via de voetzolen (met meer dan 2.000 poriën) werden afgebroken en dit door de duizenden ionen die bij het neerstorten
van de golven vrijkomen.

Omdat niet iedereen in de nabijheid van de zee kan wonen, kunt u met Clean Body een gelijkaardig en intenser effect simuleren.

Toxines :fonctionnement;

Toxines zijn afval- en reststoffen die ontstaan tijdens de stofwisseling in het lichaam. Een deel ervan wordt veroorzaakt door de slijtage van het lichaamsweefsel, maar het overgrote deel komt voort uit de degeneratie van voedingsstoffen. Het organisme kan normale hoeveelheden afvalstoffen beheren door middel van de organen die het bloed filteren. Vandaag wordt het overlooppeil echter al te vaak bereikt. Door de vele industriële procédés zijn de voedingsproducten die wij opnemen arm aan vitamines, sporenelementen en mineralen, worden ze minder goed gemetaboliseerd en genereren ze meer afvalstoffen in het lichaam. De opgeslagen toxines hebben een vergiftigend effect op weefsels en organen en vervuilen de mechanismes.

Gifstoffen :

Gifstoffen zijn schadelijke bestanddelen die niet in het lichaam zouden mogen worden aangetroffen. Wij nemen dagelijks gifstoffen op via het milieu en onze voeding.
Naast lucht-, water- en bodemverontreiniging is er eveneens dierlijke vervuiling (antibiotica, hormonen) waar we mee geconfronteerd worden door het eten van vlees en afgeleide producten. Onze voeding is ‘verrijkt’ met tal van additieven!
Sommige, zogenaamde zware metalen komen vaak in aanzienlijke hoeveelheden in ons lichaam terecht via de voeding (alle vissen zijn met  kwik vergiftigd), tandamalgaam (op basis van kwik,…), en lichaamsproducten (aluminium in deodorant), enz.
Baby’is worden in de foetusfase, zelfs in de baarmoeder, blootgesteld aan onnoemelijk veel giftige, industriële bestanddelen
(www.ewg.org/reports/bodyburden2/execsumm.php).

is dus echt werkzaam ?

Clean Body is een geniale en unieke oplossing om het lichaam op een ontspannen en aangename manier te zuiveren.

In de bijgeleverde ergonomische kuip genereert een minimum hoeveelheid water een maximum hoeveelheid ionen.

Het toestel meet en geeft duidelijk de ionisatie-stroom (in ampère) en de resterende tijd in minuten aan.

>>> download folder van Clean Body